Innowacyjny system teleopieki dla seniora
w Polsce.
Całodobowy, telefoniczny system pozwalający na wezwanie pomocy w nagłych przypadkach.
ZAPEWNIAMY

Centrum Opieki dostępne 24/7

W razie nagłego zagrożenia zdrowia i/lub życia powiadomienie służb ratowniczych oraz osób wskazanych do kontaktu

Stały kontakt i monitoring w momencie nagłego zdarzenia lub akcji ratowniczej

Cykliczny kontakt Centrum Opieki

Fachową, wykwalifikowaną kadrę Centrum Opieki

Bezpłatną pomoc techniczną w obsłudze urządzenia

O usłudze

E-asystent24 to całodobowy, telefoniczny system pozwalający na wezwanie pomocy w nagłych przypadkach, jak również pomoc w codziennym życiu, np. rejestracja do lekarza, przypomnienie o konieczności zażycia leków, ostrzeganie o zagrożeniach, zlecenie naprawy domowej awarii czy informacje o wydarzeniach kulturalnych. Usługa umożliwia kontakt Podopiecznego z Centrum Opieki 24h/365.

Korzyści dla Podopiecznego
 • wzmocnienie bezpieczeństwa
 • obiżenie poczucia zagrożenia oraz stresu
 • polepszenie stanu zdrowia
 • profilaktyka zdrowotna
 • możliwość zlokalizowania
 • wsparcie w codziennym życiu
 • aktywizacja
Korzyści dla Rodziny
 • poczucie spokoju o zdrowie i życie
 • spokojniejsza i bardziej efektywna praca zawodowa
 • możliwa zdalna kontrola stanu zdrowia
 • obiżenie kosztów opieki
Korzyści dla Gmin
 • ograniczenie wydatków przeznaczanych na pomoc społeczną
 • innowacyjne uzupełnienie działań realizowanych przez
  Ośrodki Pomocy Społecznej oraz zakłady opieki zdrowotnej
 • proinnowacyjny charakter świadczonych usług
 • zadowolenie mieszkańców bezpośrednio zaangażowanych w usługę

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Medycyna Polska zostało zawiązane w 2004r. z inicjatywy lekarzy, przedstawicieli branży medycznej i instytucji związanych z opieką zdrowotną w Polsce. Do głównych celów jego działalności należy rozwój usług w medycynie opartych na nowych technologiach w obszarze e-zdrowia, tj. teleopieka oraz telemedycyna, jak również propagowanie profilaktyki i zdrowego stylu życia wśród seniorów. Stowarzyszenie realizuje wiele projektów o charakterze ogólnopolskim oraz lokalnym, m.in. odpowiada za organizację Centrum TeleOpieki w projekcie „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”, koordynuje działania Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, oraz projektów: „Złota rączka”, „Aktywna integracja seniorów” czy „Kącik dla seniora”.

Od 2007 roku Stowarzyszenie jest koordynatorem pierwszego w Polsce klastra medycznego „MedCluster”, który zrzesza ponad 60 podmiotów – przedstawicieli samorządu, uczelni wyższych oraz przedsiębiorców. Głównym celem działalności Klastra są transfer wiedzy, technologii, wymiana doświadczeń, know-how, jak również tworzenie innowacyjnych produktów oraz usług.

PAKIETY USŁUG
PLN 39

BRĄZOWY

 • SOS 24/7/365
 • Telefoniczny kontakt Centrum Opieki z Podopiecznym
 • Infolinia informacyjna: szpitale, przychodnie, apteki
Zamów * od 1,30 zł dziennie
PLN 49

SREBRNY

 • SOS 24/7/365
 • Telefoniczny kontakt Centrum Opieki z Podopiecznym
 • Infolinia informacyjna: szpitale, przychodnie, apteki
 • Umawianie wizyt do lekarza
 • Informacja o usługach: hydraulicznych, prawnych, opiekuńczyń
Zamów * od 1,60 zł dziennie
PLN 59

ZŁOTY

 • SOS 24/7/365
 • Telefoniczny kontakt Centrum Opieki z Podopiecznym
 • Infolinia informacyjna: szpitale, przychodnie, apteki
 • Umawianie wizyt do lekarza
 • Informacja o usługach: hydraulicznych, prawnych, opiekuńczyń
 • Pośrednictwo w zamawianiu w/w usług
 • Informacje o wydaczeniach kulturalnych
 • Przypomnienie o konieczności zażycia leków
 • Ostrzeganie o zagrożeniach
 • Badanie parametrów życiowych - telemedycyna
Zamów * od 1,90 zł dziennie
Brak ukrytych opłat.
Jesteś zainteresowany usługą? Skontaktuj się z Nami!